Asiakaspalautelomake – Soveltava tanssi

 

Kiitos, jos voit käyttää hetken aikaasi tämän palautelomakkeen täyttämiseen! Kaikki palaute on tärkeää ja merkityksellistä!

Soveltavan tanssin kurssin aikana olen kehittänyt uudenlaista menetelmää, jonka tarkoituksena on tanssin keinoin tukea lasten psyykkistä hyvinvointia.

Käytän tämän asiakaspalautelomakkeen vastauksia (nimettömänä) aineistona opinnäytetyössäni. Opinnäytetyössäni tutkin sitä, miten lastentanssin ja lasten psykiatrisen hoitotyön menetelmiä voidaan tanssitunnilla yhdistellä parhaalla mahdollisella tavalla siten, että tanssin keinoin tuetaan psyykkistä hyvinvointia.

Kerrothan siis millaisena soveltavan tanssin kurssi on teille huoltajille näyttäytynyt. Kiitos vielä kerran!

 

Valintasi: 0
1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä
Valintasi: 0
1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä
Valintasi: 0
1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä
Valintasi: 0
1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä
Valintasi: 0
1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä
joko tanssimiseen tai psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen liittyen
jos palautetta ei saa käyttää, älä valitse kumpaakaan kohtaa.