Taidetanssilaisten tunneilla on tänä vuonna testattu Tanssittava kummi -toimintaa. Tanssittava kummi on edistyneen tason oppilas, joka osallistuu sovitusti kummiryhmänsä toimintaan ja on omalla esimerkillään tukemassa pienempien tanssiharrastusta.

Idea kummitoiminnasta on ollut mielessä pitkään. Syyskauden alussa toiminta käynnistyi kuitenkin hieman yllättäenkin. Emmi tuli monesti lämmittelemään omaa balettituntiaan varten jo taidetanssilaisten tunnin aikana, ja tuli tällä tavalla tutuksi ryhmälle. Vähitellen Emmi lipui mukaan alkuleikkeihin, esimerkin näyttäjäksi improvisaatioharjoituksiin sekä koeyleisöksi ja palautteen antajaksi, kun harjoiteltiin näytöstanssia. Jossain vaiheessa vaan huomattiin, että Tanssittava kummi -toiminta on syntynyt!

-Niina Manninen

Varsinaisia vastuita tai ”pakollisia” työtehtäviä kummeille ei aseteta, vaan toiminnan laajuus ja tapa toimia määräytyy kummin omista lähtökohdista ja toiveista. Tavoitteena on, että kummi saa kummitoiminnasta myös itselleen jotain: toiminnassa kertyy kokemusta pienempien lasten kanssa toimimisesta ja kummina pääsee kokemaan iloa omasta osaamisesta ja sen jakamisesta.

Sen lisäksi että kummi osallistuu pienempien tunteihin ja on tukena esimerkiksi näytöksissä, myös pienet pääsevät näkemään kumminsa harjoittelua ja esiintymistä. Oman opettajan antamien oppien lisäksi on innostavaa ja arvokasta saada nähdä läheltä, mitä edistyneen tanssijan harrastamiseen kuuluu.

Parasta kummina toimimisessa on lasten kanssa yhdessä tekeminen ja se, että saa nähdä kuinka he ovat innokkaita ja oppivat uutta. Kummiksi kannattaa hakeutua jos viihtyy lasten kanssa haluaa olla osa heidän harrastamistaan.

-Emmi Stenberg, tanssittava kummi

Tanssittava kummi -toiminta on koettu niin mieluisaksi sekä taidetanssilaisten että kummin näkökulmasta, että toimintaa on tarkoitus laajentaa siten, että ainakin kaikilla varhaisiän opintojen taidetanssilaisilla ja tavoitteellisesti opintolinjalla treenaavilla ryhmillä olisi oma kummi.