Opintopolut

Tutustu eri lajeihin, kokeile, harrasta, löydä omat lajisi, tanssi tavoitteellisesti tai tähtää tanssialan ammattiin asti – tämä kaikki on meillä mahdollista!

Haluamme kannustaa oppilaitamme kulkemaan tanssiopinnoissa omia polkujaan, joka on avain tanssitaiteessa tärkeän persoonallisen tyylin ja ilmaisun kehittymiseen. Samalla tanssijoiden minäkuva ja itsevarmuus myös kehittyvät.

Tanssittava tarjoaa opintojen rungoksi kaksi vaihtoehtoista opintopolkua: tanssin ja hyvinvointiliikunnan harrastelinjan ja tanssitaiteen opintolinjan. Opinnot voi aloittaa jo varhaisiässä, mutta mukaan pääsee missä iässä tahansa.

Varhaisiän opinnot on tarkoitettu 1-6 -vuotiaille tanssijanaluille. Harrastus on tässä vaiheessa motorisia taitoja, yhteistyökykyä ja minäkuvaa kehittävää luovaa, hauskaa, ja monipuolista tekemistä sisältävää harrastamista. Pääpaino on siinä, että lapsi saa tutustua omaan itseensä ja ympäristöönsä liikkeen ja musiikin kautta, kokea iloa liikkumisesta ja oman osaamisen ja pystyvyyden kasvamisesta.

Varhaisiän opinnoissa tanssitaan ja liikutaan Tanssittavan oman, tanssipedagogisen vuosikellon mukaisesti. Tanssittavan toiminta-ajatuksen mukaisesti varhaisiän opintojen vuosikello sisältää myös hyvinvointiin liittyviä teemoja, ja se perustuu terapeuttispedagogiseen Tanssittava mieli -työskentelyotteeseen. Vuosikello opetuksen taustalla takaa tasalaatuisen opetuksen.

Varhaisiän opinnot voi aloittaa jo 1-3 -vuotiaana lapsi-vanhempi tanssista ja jatkaa sen jälkeen tanssitaiteen opintoihin valmistavaan taidetanssiin (4-6v.)

Tanssin ja hyvinvointiliikunnan harrastelinjalla voit harrastaa monipuolisesti ilman suurempia tavoitteita. Tunteja on tarjolla niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin. Harrastelinjalla tutustutaan eri tanssilajeihin ja treenataan esimerkiksi showtanssia, discotanssia, cheertanssia ja tanssiakrobatiaa. Laajuuden ja viikkotuntimäärän voi määritellä vapaasti itse. Hyvinvointiliikunnan kursseista tarjolla on vaihtelevasti muunmuassa pilates, terve selkä ja lihaskuntotunnit. Pirkkalan kouluilla järjestettävät Tanssittava Mix -tunnit ovat myös osa harrastelinjan toimintaa.

Tanssitaiteen opintolinja vastaa tavoitteellisuudessaan taiteen perusopetusta, mutta tuntimäärä ei ole rajattu. Näin ollen se ei poissulje laajemman oppimäärän järjestämistä ja suorittamista, eikä kahlitse oppilaiden yksilöllistä opintojen kokoamista. Opinnot etenevät tasolta toiselle ja viikkotuntimäärä kasvaa opintojen edetessä. Opintolinjan opettajat ovat koulutettuja tanssin ammattilaisia, joilla on pitkä työkokemus tanssitaiteen perusopintojen opettamisesta.

Tanssitaiteen opintolinjalla opinnot aloitetaan klassisella baletilla, joka luo puhtaan tekniikkapohjan kaikkiin taidetanssilajeihin. Opintojen edetessä mukaan tulee sivuaineena monipuolinen showtanssi, sekä lisäksi eri lajien tiiviskurssit monipuolistamaan osaamista. Opintoihin kuuluu sisäänrakennettuna myös kehonhuoltoa, baletin repertuaaria, koreografista työskentelyä ja esiintymistä Tanssittavan näytöksissä. Tanssitaiteen opintolinjan opinnoista saa todistuksen.

Tanssitaiteen opintolinjalla opiskelevilla on mahdollisuus osallistua kisaryhmään. Tanssittava Company ja Tanssittava miniCompany on tarkoitettu tanssijoille, jotka haluavat entisestään kehittää osaamistaan, esiintyä enemmän ja kilpailla.