Opintopolut

Tutustu eri lajeihin, kokeile, harrasta, löydä omat lajisi, tanssi tavoitteellisesti tai tähtää tanssialan ammattiin asti – tämä kaikki on meillä mahdollista!

Haluamme kannustaa oppilaitamme kulkemaan tanssiopinnoissa omia polkujaan, joka on avain tanssitaiteessa tärkeän persoonallisen tyylin ja ilmaisun kehittymiseen. Samalla tanssijoiden minäkuva ja itsevarmuus myös kehittyvät.

Tanssittava tarjoaa opintojen rungoksi kaksi vaihtoehtoista opintopolkua: tanssin ja hyvinvointiliikunnan harrastelinjan ja tanssitaiteen opintolinjan. Opinnot voi aloittaa jo varhaisiässä, mutta mukaan pääsee missä iässä tahansa.

Varhaisiän opinnot on tarkoitettu 1-6 -vuotiaille tanssijanaluille. Harrastus on tässä vaiheessa motorisia taitoja, yhteistyökykyä ja minäkuvaa kehittävää luovaa, hauskaa, ja monipuolista tekemistä sisältävää harrastamista. Pääpaino on siinä, että lapsi saa tutustua omaan itseensä ja ympäristöönsä liikkeen ja musiikin kautta, kokea iloa liikkumisesta ja oman osaamisen ja pystyvyyden kasvamisesta.

Varhaisiän opinnoissa tanssitaan, liikutaan ja myös musisoidaan Tanssittavan oman pedagogisen vuosikellon mukaisesti. Tanssittavan toiminta-ajatuksen mukaisesti varhaisiän opintojen vuosikello sisältää myös hyvinvointiin liittyviä teemoja. Vuosikello opetuksen taustalla takaa tasalaatuisen ja tavoitteellisen opetuksen.

Varhaisiän opinnot voi aloittaa jo tanssittavasta vauvamuskarista! 1-3 -vuotiaana vaihtoehtoina on lapsi-vanhempi tanssi ja tanssittava muskari, oman aikuisen kanssa. 3-5 vuotiaille on tarjolla niinikään joko tanssittava muskari tai lastentanssi, joiden jälkeen voi jatkaa tanssitaiteen opintoihin valmistavaan taidetanssiin (5-6v.)

Tanssin ja hyvinvointiliikunnan harrastelinjalla voit harrastaa monipuolisesti ilman suurempia tavoitteita. Tunteja on tarjolla niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin. Harrastelinjalla tutustutaan eri tanssilajeihin ja treenataan esimerkiksi showtanssia, discotanssia, cheertanssia ja tanssiakrobatiaa. Laajuuden ja viikkotuntimäärän voi määritellä vapaasti itse. Hyvinvointiliikunnan kursseista tarjolla on vaihtelevasti muunmuassa pilates ja tanssilliset ryhmäliikuntatunnit. Pirkkalan, Nokian ja Ylöjärven kouluilla järjestettävät Tanssittava Mix -tunnit ovat myös osa harrastelinjan toimintaa.

Tanssitaiteen opintolinja vastaa sisällöltään ja tavoitteellisuudeltaan tanssitaiteen perusopetusta. Tuntimääriä ei meillä ole rajattu. Näin ollen opetusta voidaan tarjota perusopetuksen yleistä oppimäärää laajemmin, laajaa määrää vastaavasti mahdollistaen yksilöllisemmät opintopolut ja tuntimäärät. Opinnot etenevät tasolta toiselle ja viikkotuntimäärä kasvaa opintojen edetessä.Tanssitaiteen opintolinjan opinnoista saa todistuksen. Opintolinjan opettajat ovat koulutettuja tanssin ammattilaisia, joilla on pitkä työkokemus myös tanssitaiteen perusopintojen opettamisesta.

Tanssitaiteen opintolinjalla opinnot aloitetaan klassisella baletilla, joka luo puhtaan tekniikkapohjan kaikkiin taidetanssilajeihin. Opintojen edetessä mukaan tulee sivuaineena monipuolinen showtanssi, sekä lisäksi eri lajien tiiviskurssit monipuolistamaan osaamista. Tiiviskursseja oppilaat saavat valita omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Opintoihin kuuluu myös sisäänrakennettuna kehonhuoltoa, baletin repertuaaria, koreografista työskentelyä ja esiintymistä Tanssittavan näytöksissä.

Opintolinjan oppilaille huoltajineen järjestetään säännöllisesti mahdollisuus vanhempainvartteihin jokaisen tanssijan henkilökohtaisen opintopolun suunnittelemiseksi.

Tanssitaiteen opintolinjalla opiskelevilla on mahdollisuus osallistua kisaryhmään. Tanssittava Company on tarkoitettu tanssijoille, jotka haluavat entisestään kehittää osaamistaan, esiintyä enemmän ja kilpailla.